កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូ Qing Dao ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីងតាវ

នាថ្ងៃទី០៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ លោកឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូ Qing Dao ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីងតាវនៅស្រុកស្ទឹងហាវ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុក្រោមអតិបតីភាព ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី នៅទីស្តីការគណរដ្ឋមន្រ្តី
14274556_1167062650020387_1478602752_o
14256405_1167062623353723_1017053655_n
14248919_1167062620020390_462266414_n
14233790_1167062643353721_1034201853_o 14247838_1167062640020388_2111497339_o

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *