វេទិកាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគកម្ពុជា-ចិន លើកទី១ ប្រទេសចិន

នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឧកញ៉ា សុខ សុង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគកម្ពុជា-ចិន លើកទី១ ប្រទេសចិន
14360255_1173116929414959_1650119140_o 14315487_1173116936081625_1687198860_o14360333_1173116879414964_1349157635_o 14339786_1173116882748297_505857273_o14285590_1173116969414955_600288016_o14359886_1173116892748296_98865815_o

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *