កិច្ចប្រជុំស្តីពី ៖ ការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ២០១៦លើកទី២ និងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី ៖ ការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្នាំ២០១៦លើកទី២ និងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ក្រោមអធិបតីភាព ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ។

img_6876img_6877 img_6886 img_6883 img_6887

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *