កិច្ចទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន MECURY CAPITAL មកពីប្រទេសសិង្ហបូរី

នាថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន MECURY CAPITAL មកពីប្រទេសសិង្ហបូរីដែលដឹកនាំដោយ លោក គ្រីស្តូហ្វើតាន់(ChristopherTan)នាយកប្រតិបត្តិ និងគណៈប្រតិភួ ៣រូបទៀត។

គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សាផ្តោតលើចំនុចសំខាន់ចំនួន៥ដូចខាងក្រោម៖

១ ការអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យអប់រំ

២ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

៣ សេវាកម្មលើផ្នែកធនធានមនុស្ស

៤ វិស័យគិលានុបដ្ឋាយិកា

៥ កាឡានុវត្តន៍ភាពនៃពាណិជ្ជកម្ម ៕

img_7932 img_7921 img_7885 img_7898 img_7875 img_7884 img_7887img_7916

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *