កិច្ចទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយ គណៈប្រតិភូ សមាគមន៍ធុរកិច្ច សហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច និង វប្បធម៌ តំបន់ស៊ីប៊ីរី នៃទីក្រុង Novosibirsk ប្រទេសរុស្សី

នាថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក រួមនឹង មន្ទីរពាក់ពន្ធ័ ទទួលស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយ គណៈប្រតិភូ សមាគមន៍ធុរកិច្ច សហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច និង វប្បធម៌ តំបន់ស៊ីប៊ីរី នៃទីក្រុង Novosibirsk ប្រទេសរុស្សី។

 

img_3843img_3832

img_3823

img_3825img_3783img_3786

 

img_3836img_3812img_3734

img_3848

 

img_3737img_3819

img_3739

img_3752

 

 

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *