ដំណើរទស្សនៈកិច្ចជាមួយ គណៈប្រតិភូ សមាគមន៍ធុរកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច និង វប្បធម៌ តប់ស៊ីប៊ីរី នៃទីក្រុង Novosibirsk ប្រទេសរុស្សី

នារសៀល ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក រួមនឹង មន្ទីរពាក់ពន្ធ័ អញ្ជើញធ្វើ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចជាមួយ គណៈប្រតិភូ សមាគមន៍ធុរកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការសេដ្ឋកិច្ច និង វប្បធម៌ តប់ស៊ីប៊ីរី នៃទីក្រុង Novosibirsk

 

img_8672-1 img_8573 img_8576 img_8590 img_8565 img_8675-1 img_8604 img_8602 img_8633

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *