កិច្ចពិភាក្សាការងារស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងកំពង់ផែនិងកាលានុវត្តន៍ភាពការងារវិនិយោគ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាល្ងាចថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិកនឹងក្រុមហ៊ុន Hong Kong TradeDevelopment council ចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈុន ប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីពិភាក្សាការងារស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងកំពង់ផែនិងកាលានុវត្តន៍ភាពការងារវិនិយោគ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។

img_3963 img_3951 img_3936 img_3950 img_3942 img_3941

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *