កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្វែងរកដៃគូរពាណិជ្ជកម្មរវាងពាណិជ្ជករឥណ្ឌា និងពាណិជ្ជករកម្ពុជា​ស្តីពីវិស័យសំណង់ និងផលិតផលសេរ៉ាមិក នៅទីក្រុងអាហិមដាបាត ប្រទេសឥណ្ឌា

នាថ្ងៃទី០៧-០៨ ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ២០១៧ លោក សុខ ព្រឹកព្រាង លេខាធិការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានអញ្ជេីញចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្វែងរកដៃគូរពាណិជ្ជកម្មរវាងពាណិជ្ជករឥណ្ឌា និងពាណិជ្ជករកម្ពុជា​ស្តីពីវិស័យសំណង់ និងផលិតផលសេរ៉ាមិក នៅទីក្រុងអាហិមដាបាត ប្រទេសឥណ្ឌា ដឹកនាំដោយ លោក ហ៊ឹង ចក់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៏ទីផ្សារនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលេីការនាំចេញផលិតផលសេរ៉ាមិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា៕

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *