កិច្ចពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក JAMES LEE ជំនួយការស្រាវជ្រាវទីផ្សារមកពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន

នាថ្ងៃទី២០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិកទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក JAMES LEE ជំនួយការស្រាវជ្រាវទីផ្សារមកពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មតៃវ៉ាន គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺដើម្បីស្រង់ពត៌មានវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ បន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់
រោងចក្រស្បែកជើងញ៉ូវស្តា តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស បិតត្រាង
និងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ។

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *