ពិធីសម្ភោធរោងចក្រស្រាបៀរសៃហ្គន នៅខេត្តគៀនយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ លោក ឃួន ប៊ុនសែ អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ តំណាង ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិកអញ្ជើញចូលរួមសម្ភោធរោងចក្រស្រាបៀរសៃហ្គន នៅខេត្តគៀនយ៉ាង ប្រទេសវៀតណាម ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *