កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោក ចូវ គរ័ សៀង អគ្គនាយករងនែក្រុមហ៊ុនផៅវើអ៊យ និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូសមាគមន៏ប្រេង

នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក សមាជិកា រួមមានមន្ទីរពាក់ពន្ធ័ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយលោក ចូវ គរ័ សៀង អគ្គនាយករងនែក្រុមហ៊ុនផៅវើអ៊យ និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូសមាគមន៏ប្រេងមកពីខេត្តគ័ងទុងនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ។
គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺផ្តោតសំខាន់លើវិស័យវិនិយោគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសមាគមន៏ប្រេងក្នុងដំណើរទស្សនៈកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ៕

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *