លោក Wang Rui ប្រធានធនាគារចិន ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ ចូលជួបសម្តែងការគួរសម…….

នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានអនុញ្ញាតអោយលោក Wang Rui ប្រធានធនាគារចិន ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនិងសំណេះសំណាលលើវិស័យវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយសមាជិក សមាជិកា សភាពាណិជ្ជកម្ម ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *