ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាម

នាថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំសមាជិកអញ្ជើញចូលរួមពិធីទទួលបដិសណ្ឋារ កិច្ចគណៈប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់វៀតណាមដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ង្វៀង ហ្វូជុង អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម
នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុ ។


Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *