ពិធីសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់សាខាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ឃីង ថេល

នាថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឧកញ៉ា ឡាវ កាងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុង
ពិធីសម្ភោធដាក់អោយប្រើប្រាស់សាខាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន ឃីង ថេល នៅភូមិ១ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ (ជាប់ធនាគារអេស៊ីលីដា) ។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *