ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀង ថេ គឿង អគ្គកុងស៊ុលវៀតណាម

នាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិក បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀង ថេ គឿង អគ្គកុងស៊ុលវៀតណាម និងសហការី២រូប គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

 

 

 

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *