កម្មវិធីជំនួបពាណិជ្ជកម្មរវាងពាណិជ្ជករវៀតណាម-កម្ពុជាស្តីពីផលិតផលអគ្គីសនី………….

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ឧកញ៉ា សុខ សុង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ តំណាង ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា អញ្ជើញចូលចូលរួមនិងស្វែងរកដៃគូលក់ផ្តាច់មុខក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ។

 

 

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *