ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីខេត្តអានយ៉ាងប្រទេសវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ២០១៧នៅទីស្នាក់ការសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ ៖ ឧកញ៉ា ឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានិងតំណាងមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីខេត្តអានយ៉ាងប្រទេសវៀតណាម ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ង្វៀង ថេ គឿង អគ្គកុងសុលវៀតណាមប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ និង លោកស្រី ង្វៀង ធីយានញី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ ។
គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យវិនិយោគនិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងខេត្ត។

Posted in News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *