ផ្ដល់បទសំភាសន៍ជាមួយនិងទូរទស្សន៍ CCTV…….

នាព្រឹកថ្ងៃ ពុធ ខែទុតិយាសាធ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនិងថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឧកញ៉ាឡាវ កាង ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រះសីហនុ បានដឹកនាំសមាជិកអញ្ជើញផ្ដល់បទសំភាសន៍ជាមួយនិងទូរទស្សន៍ CCTV របស់ប្រទេសចិនស្ដីអំពីការរីកចម្រើន និង ការវិនិយោគយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ខេត្តព្រះសីហនុ និងបញ្ហាប្រឈម នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *